O nas

kombajnkombajnStowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny to grupa kreatywnych, przedsiębiorczych przyjaciół, działających od roku 2012 na rzecz promocji regionu Mazur oraz aktywizacji lokalnej społeczności (między innymi poprzez organizację festiwalu Jam na Polu oraz wcześniej: działalność Pubu Art Kino).

Siedzibą organizacji są Wydminy, zlokalizowane w powiecie giżyckim.  Większość z członków Kombajnu Kulturalnego to osoby, które na Mazury przeniosły się na stałe, poszukując „swojego miejsca na ziemi”. Stąd też potrzeba rozwoju miejsca „wybranego” i propagowania dobrych praktyk przyniesionych z różnych regionów Polski.

Mamy za sobą wiele udanych przedsięwzięć, m.in. :

  • 6 edycji Jamu na Polu,
  • 5 edycji wydarzenia „Stacja Osiecka .Przystanek Wydminy.”,
  • 2 edycje StreetBall Wydminy,
  • współorganizacja Dni Wydmin i Dni Rodziny,
  • organizacja blisko 100 koncertów zrealizowanych w klubie Pub Art Kino w Wydminach, organizację Święta Radzi, współorganizowanie Wydmińskiego Pikniku Eko-Ranczo.

Kontakt

Aleksandra Nowak – Łobrów, prezes: 508 755 389
Paweł Wójtowicz, wiceprezes: 512 125 699

Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny
ul. Plac Rynek 1/1
11-510 Wydminy
kontakt@kombajnkulturalny.pl

Zarząd:
Aleksandra Nowak – Łobrów, prezes
Paweł Wójtowicz, wiceprezes
Cezary Kozdra – wiceprezes
Milena Złotnicka – skarbnik
Katarzyna Krzyczewska – sekretarz
NIP: 8451836414, REGON: 519564815,  KRS:  0000166449