O nas

kombajnkombajnStowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny to grupa kreatywnych, przedsiębiorczych przyjaciół, działających od roku 2012 na rzecz promocji regionu Mazur oraz aktywizacji lokalnej społeczności (między innymi poprzez organizację festiwalu Jam na Polu oraz wcześniej: działalność Pubu Art Kino).

Siedzibą organizacji są Wydminy, zlokalizowane w powiecie giżyckim.  Większość z członków Kombajnu Kulturalnego to osoby, które na Mazury przeniosły się na stałe, poszukując „swojego miejsca na ziemi”. Stąd też potrzeba rozwoju miejsca „wybranego” i propagowania dobrych praktyk przyniesionych z różnych regionów Polski.

Mamy za sobą wiele udanych przedsięwzięć, m.in. : cztery edycje Jamu na Polu, organizację blisko 100 koncertów zrealizowanych w klubie Pub Art Kino w Wydminach, organizację Święta Radzi, współorganizowanie imprezy StreetBall Zgierz, współorganizowanie: Koncertu Charytatywnego ”Gramy dla Nepalu” z udziałem Stanisława Soyki,  współorganizowanie jubileuszowego koncertu zespołu pieśni i tańca Harnam, współorganizowanie Wydmińskiego Pikniku Eko-Ranczo,  współorganizowanie akcji Luźna Łąka w  Augustowie, trzykrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA  .

Kontakt

Aleksandra Nowak, prezes – partnerzy, muzycy, media: 508 755 389
Paweł Wójtowicz, wiceprezes – partnerzy, firmy: 512 125 699

Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny
ul. Plac Rynek 1/1
11-510 Wydminy
kontakt@kombajnkulturalny.pl

Zarząd:
Aleksandra Nowak, prezes
Paweł Wójtowicz, wiceprezes
Cezary Kozdra – wiceprezes
Milena Złotnicka – skarbnik
Katarzyna Krzyczewska – sekretarz
NIP: 8451836414, REGON: 519564815,  KRS:  0000166449